Contact Us

רפרנט עסקי ITBR

רפרנט עסקי למחשוב, ITBR – IT Business Representative Manager או BRM , הוא נציג המשתמשים או מומחה היישום ומשמש איש קשר דו-צדדי בין הלקוח ובין יחידת ה- IT. מעורבותו והשתתפותו של הרפרנט בכל פרויקט פיתוח או בתהליכי התחזוקה של המערכות היא קריטית להשגת המטרות ולהתייעלות ארגונית.

סדנת רפרנט עסקי

רפרנט עסקי למחשוב, ITBR – IT Business Representative Manager או BRM , הוא נציג המשתמשים או מומחה היישום ומשמש איש קשר דו-צדדי בין הלקוח ובין יחידת ה- IT. מעורבותו והשתתפותו של הרפרנט בכל פרויקט פיתוח או בתהליכי התחזוקה של המערכות היא קריטית להשגת המטרות ולהתייעלות ארגונית.
הקמה / שדרוג פונקציה זו מהווה אתגר מקצועי, ניהולי וארגוני בייחוד בארגונים הפועלים בסביבה דינאמית, מורכבת ובעלת מאפיינים ייחודיים.
חברת מתודה מציעה מגוון שירותים לקידום פונקציית רפרנט עסקי (ITBR/ BRM) בארגון:

 • המלצה על מודל הפעילות המתאים לארגון,
 • הגדרת תפקידים,
 • תחומי אחריות ומאפייני כוח אדם,
 • הגדרת ממשקים מול משתמשי הקצה ויחידת ה- IT,
 • גיבוש תהליכי עבודה של הפונקציה ומימושם בכלי ניהול ובקרה,
 • סדנאות מקצועיות ועוד.

 

itbr_trans

שירותי מתודה בתחום ITBR

 • לימוד מצב קיים והמלצה על מודל הפעילות הנכון והמתאים לארגון.
 • הגדרת תפקידים ומבנה פונקציית ITBR, מאפייני כוח האדם והכשרה נדרשת.
 • הגדרת ממשקי עבודה בין פונקציית ITBR לבין משתמשי הקצה ויחידת ה- IT, כולל אחריות לביצוע פעילויות ואישור תוצרים.
 • הגדרת תהליכי עבודה בתוך פונקציית ה- ITBR והגדרת תהליכי עבודה משותפים עם יחידות אחרות

 

להלן מספר דוגמאות:

 • תהליך הגדרת דרישות, ניתוח הדרישות ותיעדופן,
 • הכנת תכנית עבודה למימוש הדרישות
 • מיקום, הגדרת אחריות ושיתוף רפרנט ITBR במחזורי חיים של המערכת – פיתוח מערכת חדשה, מהדורות וגרסאות, שיפורים ושינויים.
 • פעילויות ואחריות בשלבי מחזור החיים – ייזום, התארגנות, אפיון, פיתוח, בדיקות, התקנה והרצה ותפעול.
 • ניהול וניתוח תקלות ואירועי מערכתיים.
 • שיתוף הרפרנט בתהליכי הבדיקות בכלל ובבדיקות קבלה בפרט.
 • בקרת התקדמות הפרויקט ואישור תוצרי ביניים, שיתוף בוועדות ובסקרים.
 • ניתוח וניהול סיכונים.
 • ניהול המידע במערכות – שלמות, זמינות ועדכניות.
 • ניהול , תיעוד ושיפור תהליכי עבודה עסקיים.
 • שילוב כלים למימוש תהליכי העבודה שגובשו. כלים אילו עשויים להיות החל מכלים פשוטים שחברת מתודה מספקת במסגרת "מפת"ח – המתודולוגיה האקטיבית", כלים מסחריים שמתודה מיישמת ללקוחותיה ועד כלים ייעודיים הקיימים בארגון.
 • ליווי מתודולוגי של רפרנטים, משתמשים ולקוחות עסקיים בפרויקטים חדשים.
 • הכשרה, הדרכה וליווי של בעלי התפקידים בפונקציה לביצוע ומימוש אחריותם.

בין לקוחותינו: