Contact Us

Jira Work Management

כלי מובנה לניהול עבודה, משימות ופרויקטים, כולל יכולת ניהול עבודה מרחוק, תכנון ומעקב אחר צוותים ופרויקטים ארגוניים

Jira Work Management תוכנן עבור צוותי שיווק, משאבי אנוש, פיננסים, משפטיים, עיצוב, מכירות ותפעול.

Jira Work Management כוללת מגוון תכונות חדשות כגון:

  • 24 תבניות מוכנות מראש לפרויקטים עסקיים לצוותי שיווק, משאבי אנוש, מימון, תפעול, עיצוב, משפטים ומכירות וכן לעבודה פרטנית.
  • ממשק טבלאי פשוט מדמה אקסל
  • תצוגת לוח שנה השומרת על עבודתך בהתאם לתאריכי התחלה וסיום ומאפשרת לתכנן ולוודא ביצוע בזמנים הנדרשים
  • תצוגת ציר זמן התומכת בכל סוגי הנושאים ומציגה נתונים על הסורגים עצמם לחוויה אינטואיטיבית מדמה GANTT
  • טפסים קלים הניתנים לעיצוב בשניות עם פונקציונליות גרור ושחרר – תוכל לעצב בקלות טפסים לכל מטרה של איסוף מידע ובקרה
  • התאמה ויזואלית לכל צוות

ניהול העבודה ב JIRA מאפשר הרחבה לצוותים נוספים מעולמות השירות ה – IT והפיתוח , כל זאת ליצירת תשתית להתנהלות דיגיטלית בכלל הארגון , תוך שמירה על תקשורת מתקדמת בין כל הצוותים והמחלקות.

צרו קשר ונעזור, בתחקור הארגון והבנת הצרכים, עיצוב המערכת בהתאם למבנה ולשיטות העבודה בארגון, הטעמה הדרכה ותמיכה ככל שיידרש להצלחתך.