Contact Us

ITIL

למתודה ייעוץ ייחודי בעולם ITIL, עם בקיאות בתכנים ובמתודולוגיה וכולל כלים ובנק מדדים

מודל ארבעת ה-P של ITIL מצגת ISO20000

מתודה מיישמת בקרב לקוחותיה את ITIL כמסגרת מתודולוגית מיטבית לניהול מערך ה IT בדגש על תפעול ותשתיות וכן בשילוב מנצח עם מפת"ח לניהול פרויקטים.

מתודה מובילה בייעוץ ומימוש מסגרת ITIL בהתבסס על יועצים בעלי הסמכה וביצוע פרויקטים רבים ומגוונים בתחום.

שירותי מתודה כוללים:

  • הערכה – Assessment למגוון תהליכי ITIL לזיהוי פערים בין מצב קיים ל Best practices
  • אפיון, הטמעת תהליכים והכנת נהלים תומכים מבוססי ITIL, כגון: העברה לייצור, ניהול תצורה, ניהול שינויים, ניהול מרכזי שירות, ניהול רמת שירות ועוד
  • הגדרה ואפיון של מבנה ארגוני תומך בחתך של פונקציות – SD, CAB, NOC, בעלי תפקידים –  מנהל שינויים, מנהל רמת שירות, ואחריות
  • הקמת מערך רמת שירות – SLA ובקרת שירות – SLM
  • בחירת כלים תומכים לתהליכים: תוכנת מרכז שירות לניהול פניות, ACD, CTI, IVR, שו"ב
  • אפיון והקמה של קטלוג שירותים
  • אימון – Coaching לבעלי תפקידים
  • מיסוד תהליך שיפור מתמיד
  • ייעוץ וליווי להסמכה לתקן ISO20000

מפת תהליכים וקשרי גומלין ביניהם

itil2_trans

בין לקוחותינו