Contact Us

שרותי PMO

מתודה "מפשילה שרוולים". אנחנו לא רק מייעצים לארגון מה לעשות ומשפרים מתודולוגיות, תשתיות ונהלים. אנחנו "מטים כתף" ומסייעים בפועל: בדחיפה מעשית של הפרויקט, בבניה, תכנון ובקרה של כלל תהליכי הפיתוח והתחזוקה של המערכות בארגון תוך שימוש בכלי ALM/PPM מתקדמים כגון מוצרי Atlassian ו- Jira בפרט. הכל לפי אופיו וצרכיו של הארגון.

PMO בעולם הפיתוח האג'ילי

חברת מתודה מציעה מגוון רחב של שירותי PMO מתקדמים לארגונים אשר מבקשים לשפר את שיטות ניהול הפרויקטים שלהן ולוודא שהן מיושמות הלכה למעשה.

לחברה ניסיון עשיר בהקמה ואיוש של יחידות PMO רבות בארגונים רבים במשק. אנו מיישמים שירותי PMO לפי מתודולוגיות מתקדמות כגון: Agile, Devops, Less, SaFe, Lean לצד שיטות מסורתיות.

היישום ייתכן ברמות שונות, החל מהפרויקט הבודד וכלה בראייה רוחבית של כלל הפרויקטים והמשימות ומכלול התהליכים המתרחשים בארגון בו-זמנית.

עובדי מחלקת ה- PMO בחטיבת היעוץ של מתודה משלבים ניסיון עשיר בכלים ממוחשבים מודרניים לרבות כלי Atlassian בכלל ופלטפורמת Jira בפרט, וידע מעשי בשיטות ומתודולוגיות עדכניות וזריזות להטמעת תהליכי PMO בארגונים.

שרותי מתודה

להלן רשימה חלקית של השירותים האפשריים, מהקל אל הכבד, מהפרויקט הבודד לכלל הארגון. מרשימה זו יורכב השירות הספציפי של כל ארגון ופרויקט בהתאם לאופיו וצרכיו:

  • סיוע בניהול ובקרה של פרויקט ספציפי: עמידה ביעדים, משאבים או לוחות זמנים.
  • הגדרה ומימוש של יעדים, מדדים, לוחות מחוונים ושיטות בקרה אפקטיביות לפרויקט.
  • סיוע למנהל הפרויקט במגוון נושאים, כגון ביצוע שיקופים וסקרים, בקרת ספקים וקבלני משנה, ניתוח חלופות, אמידת עלויות, ניהול תצורה, ניהול סיכונים ועוד.
  • סיוע בניהול ובקרה ותכניות עבודה לאגף/מחלקה ספציפיים בארגון (EPMO)
  • בנייה ותפעול של PPM (Project Portfolio Management) במחלקות, אגפים או בכל הארגון
  • סיוע לארגון בהקמה או שדרוג של גופי PMO / OCIO תוך שילוב כלים מתקדמים, כגון כלי חברת Atlassian ושותפיה: Jira, Confluence, EasyBI, Xray, Structure, Tempo, BitBucket ועוד.
  • הטמעת שירותי PMO בעולם האג'ילי תוך הגברת תפיסת הניהול האג'ילית
  • חניכה וקידום תפיסת הניהול העצמי (Self Management)
  • ניהול האינטגרציה והגברת התקשורת בין הצוותים
  • ייעוץ במגוון נושאי תשתיות ופלטפורמות פיתוח וניהול.

בין לקוחותינו: