Contact Us

שליטה ובקרה

למתודה ניסיון רב שנים בייעוץ להקמה ושיפור מערך שליטה ובקרה ובהיכרות מעמיקה עם שוק המוצרים והאינטגרטורים

מצגת מיפוי תהליכים עסקייםשאלון הערכה עצמית בניהול ארועים NOC

מערך שליטה ובקרה – שו"ב, הוא "מרכז הפיקוד" של יחידת IT, שמספק נתונים בזמן אמת וכלים לניטור, מדידה והתראה על ביצועי מערכות IT בארגון – תשתיות, יישומים ושירותים.

קידומת ה"ניהול" נועדה למנף את השו"ב ככלי לקבלת החלטות ניהוליות ולשירות פרו-אקטיבי.

תפקיד מרכז שליטה ובקרה NOC – Network Operation Center לנטר, למדוד, לתפעל, לנתח ולשפר את השירות שמחלקת IT מספקת לארגון.

המגמה העכשווית היא מעבר ממערכת שו"ב קלאסית המתמקדת בתשתיות למערכת נשו"ב – ניהול שליטה ובקרה, BSM – Business Service Management, המנטרת גם את היישומים בראייה עסקית!

מאפיייני הנשו"ב :

 • מעבר מתפעול ר-אקטיבי לתפעול פרו-אקטיבי
 • מיסוד של מדדים עסקיים
 • שילוב עם תהליכי DevOps
 • סיוע ותשתית למימוש אוטומציה של תהליכים ומנגנוני Self-Service

noc1_trans

למתודה ניסיון רב בייעוץ, תכנון, ניהול וליווי פרויקטי ניהול שליטה ובקרה, הכולל היכרות מלאה ומעמיקה עם הנושאים הבאים:

 • מדיניות ניטור
 • ארכיטקטורת מערכות ניהול שליטה ובקרה
 • תהליכי עבודה בגישת Best Practice והתאמתם לארגון, כולל מיסוד תהליך שיפור מתמיד
 • סקרי שוק: מוצרים, חבילות, יצרנים ואינטגרטורים מובילים – יתרונות וחסרונות
 • מתן ייעוץ אובייקטיבי ללקוח בבחירת הכלי המתאים ביותר עבורו – ניתוח חלופות, הכנת מכרז/בל"מ

שירותי מתודה כוללים:

 • הגדרת מדיניות ניטור התואמת למדיניות תשתיות ו- IT
 • בניית מפת דרכים – Roadmap למערכות נשו"ב
 • ניתוח פערים בין מצב קיים לדרישות ול Best Practice
 • אפיון והגדרת צרכים
 • סקר אובייקטיבי לחלופות ומוצרים
 • שירותי ליווי וניהול פרויקט, לרבות בקרת מימוש
 • סיוע בבחירת פתרון המשלב מוצרים ואינטגרטור, הכנת מכרז/בל"מ
 • הקמה וייעול תהליכי עבודה ב NOC
 • שיפור ותחזוקת מערכת שו"ב קיימת בהיבטי רישוי ותהליכים

מפת הדרכים של נשו"ב

roadmap_trans

בין לקוחותינו: