סדנת MethodAgile 2.0

סדנה מותאמת לארגון הממחישה הלכה למעשה כיצד נעשים פיתוח ותחזוקה של מערכות תוכנה בשיטת MethodAgile 2.0 תוך שילוב כלי Atlassian

מצגת MethodAgile 2.0 מפת"ח האג'ילי

נושאי הסדנה

  • הכרת עולם הפיתוח האג'ילי ומעבר על שלבי העבודה.
  • הצגה והכרה של בעלי התפקידים השונים בפיתוח אג'ילי.
  • סוגי מחזורי חיים (ALM) המשלבים פיתוח אג'ילי, כולל אג'יל בתהליכי תחזוקת מערכות.
  • עץ מערכת מותאם Agile.
  • נושאים משלימים לאג'יל – תיעוד, דרישות, תכניות עבודה ועוד..
  • איך להתחיל לשלב שיטות אגי'ליות בתהליכי העבודה?
  • ניהול פיתוח אג'ילי באמצעות כלים ממוחשבים.

 

בעלי תפקידים

כלים ממוחשבים

Agile הלכה למעשה

נושאים משלימים

האם מוכנים להתחיל?

סוגים של מחזורי חיים - ALM