Contact Us

סדנת רפרנט עסקי ITBR/ΒRΜ

רפרנט עסקי למחשוב הוא נציג המשתמשים או מומחה היישום ומשמש איש קשר דו-צדדי בין הלקוח ובין יחידת IT

רפרנט עסקי למחשוב, ITBR – Business Representative Manager או BRM הוא נציג המשתמשים או מומחה היישום ומשמש איש קשר דו-צדדי בין הלקוח ובין יחידת IT. מעורבותו והשתתפותו של הרפרנט בכל פרויקט פיתוח או תחזוקה היא קריטית להשגת המטרות ולהתייעלות ארגונית.

בוא ללמוד כיצד לממש פונקציית BRM זריזה ויעילה, מה הם תחומי האחריות ונקודות הממשק שלה מול ה- IT, איזה כלים נחוצים לרפרנט על מנת למלא את תפקידו באופן אפקטיבי, כיצד לייעל ולשפר את מעורבותו בניהול ותיעדוף דרישות, בנית תכנית עבודה שנתית, מעורבות באפיונים, מעקב ביצוע, ניהול ותיעדוף שינויים, השתתפות פעילה בבדיקות, ניתוח תקלות, אישור העברה לייצור, סיוע בהטמעת המערכות, תחקור והפקת לקחים ועוד ועוד.

נושאי הסדנא:

  • תפיסת תפקיד רפרנט מחשוב עסקי BRM ומעורבותו במחזור חיי הפרויקט : ייזום, הגדרת דרישות, אפיון, פיתוח, בדיקות, הדרכה והטמעה, פיילוט, העברה לייצור, תפעול ותחזוקה
  • שיפור וייעול תהליך ניהול הגדרת הדרישות: מבוא להנדסת דרישות, מחזור חיים של דרישה, תיעדוף, כללים לכתיבה נכונה (וניסוח נכון) של דרישה, הכנת דרישות עבור פרויקטי Agile, תרגול לכתיבת וניסוח הדרישות עפ"י טופס דרישה סטנדרטי של הארגון, ניהול שינויים וחריגות.
  • שיפור וייעול תהליך תכנון וביצוע בדיקות קבלה : מבוא לבדיקות תוכנה, סוגי בדיקות, מחזור חיי בדיקות, ההבדל והקשר בין בדיקות מערכת לבדיקות משתמש, כללים לכתיבה נכונה של תסריטי בדיקה, שיטות לביצוע בדיקות משתמש, טיפים לתיעוד תוצאות ומעקב אחרי תקלות, אישורים נדרשים לסיכום התהליך.
  • נושאים רוחביים ומיומנויות רוחב: ניהול סיכונים, אמידת עלויות, ניתוח חלופות, ביצוע פרויקטים בעזרת ספק חיצוני, מעקב תכנון מול ביצוע, מדדי תרומה עסקית KPI's, סקרים – Reviews ודיונים, עבודת צוות, גישור בין דרישות עסקיות ואילוצים טכנולוגיים.

המשתתפים יקבלו אקסל חכם לניהול פורטפוליו דרישות ופרויקטים שהוא חלק ממפת"ח 11brm1_trans

brm2_trans

בין לקוחותינו