Contact Us

סדנת ניהול פרויקטים ומשימות באמצעות כלי Office

בסדנא זו, יוצגו מגוון רחב של כלים אקטיביים, מבוססי MS-Office, לניהול זריז ואפקטיבי של פרויקטי IT וניהול משימות

בסדנא זו, יוצגו מגוון רחב של כלים אקטיביים, מבוססי MS-Office, לניהול זריז ואפקטיבי של פרויקטי IT וניהול משימות, כגון:

  • פורטפוליו דרישות ומשימות,
  • ניהול סיכונים,
  • שערי פרויקט- Project Gates,
  • אמידת עלויות,
  • סטטוס פרויקט,
  • ניהול ובקרת איכות,
  • ניתוח חלופות,
  • ניהול סקרים,
  • הערכת ספקים,
  • מעקב תכנון מול ביצוע ועוד.

הכלים יוצגו, תוך שילוב נושאים מתודולוגיים חשובים, כגון: מחזורי חיים דינמיים, הגדרת דרישות וניהול פורטפוליו, שיתוף המשתמש, אפיון זריז ותיעוד קומפוננטיאלי, מפת"חון, ניהול פרויקטי Agile, ניהול מכרזים אפקטיבי, מעבר מתודולוגי משלב לשלב בפרויקט, העברה לייצור, מעקב ובקרת פרויקטים פנימיים וחיצוניים, תיעוד וניהול מערכות קיימות / קטלוג מערכות ועוד.

כל משתתף יוכל לבחור בסוף הסדנא כלי אחד אותו הוא יקבל לשימוש אישי-פנימי ללא עלות.

המרצה בסדנא הוא: חיים לוי סמנכ"ל, יועץ ומרצה בכיר בעל ניסיון של כ- 30 שנה בליווי והטמעת כלים ומתודולוגיות ניהול פרויקטים ויחידות IT בקרב ארגונים רבים.

לצפייה בכלים האקטיביים של מתודה

   methodcloud_trans