Contact Us

סדנת מפת"ח

הסדנא תקנה למשתתפים בה ידע בנושא מפת"ח ותכשיר אותם לעבודה מעשית

מפת"ח מהו?

מפת"חמתודולוגיה לפיתוח ותחזוקה, הוא המתודולוגיה המובילה בישראל לניהול פרויקטים, הנדסת תוכנה, ניתוח מערכות וניהול איכות תוכנה. מפת"ח הוא שילוב של מתודולוגיה, מאגר ידע וכלי עבודה לניהול מכלול הפעילויות המתבצעות בתחום המחשוב בארגון.
הכרת מפת"ח היא היום חלק בלתי נפרד מההכשרה המקצועית של כל איש מקצוע בתחום המחשוב וגם של כל בעל תפקיד אחר אשר יש לו קשר ונגיעה בנושאי המחשוב בארגון. הסדנא תקנה למשתתפים בה ידע בנושא מפת"ח ותכשיר אותם לעבודה מעשית.

משך הסדנא: בין חצי יום ליומיים

קהל יעד: מנתחי מערכות, מנהלי פרויקטים, מנהלי יחידות מחשב, יועצים למחשוב, מתכנתים בעלי ניסיון, אנשי אבטחת איכות

נושאי הסדנא:

  • מבוא כללי
  • מפת"ח כמתודולוגיה: עץ מערכת, מחזור חיים, מודל המטריצה
  • שלבים במחזור החיים: ייזום, אפיון, מכרזים, SOW, עיצוב ובנייה, בדיקות תוכנה, התקנה והרצה, תחזוקה
  • תרגול מעשי
  • מפת"ח 11: מתודולוגיה אקטיבית – מצגת, עקרונות ושימוש מעשי

 

ידע נדרש: לא נדרש ידע מוקדם

מידע נוסף: מפת"ח מהו

methodA_1