Contact Us

סדנת בקשה להצעות RFP

שלב הבקשה להצעות (RFP) הוא שלב חשוב במחזור החיים של פיתוח מערכות מידע ופרויקטי תשתית. חברת מתודה מציעה סדנאות במבחר נושאים בתחום הבקשה להצעות

ניהול מכרזים

שלב הבקשה להצעות (RFP) הוא שלב חשוב במחזור החיים של פיתוח מערכות מידע ופרויקטי תשתית. בשלב זה אמור להבחר הספק המתאים ביותר לפיתוח או ליישום פרויקט נדרש. בחירה שגויה הינה קריטית ללהתכנות הפרויקט או להמשכו. בסיום שלב הבקשה להצעות נבחר הספק המתאים עפ"י קריטריונים מוגדרים מראש ויחס עלות/תועלת נדרש ומתבצע תהליך ההתקשרות.

מטרת הסדנא היא לימוד והכוונת כותבי בקשה להצעות, מנהלי פרויקטים וספקים בנושאי תהליך בחירת ספקים החל משלב אפיון דרישות ועד לביצוע ההתקשרות בין הלקוח לספק, כולל פעילויות אבטחת איכות והבטחת איכות התהליך והתוצר.

משך הסדנא: יום

קהל יעד: מנהלי פרויקטים, כותבי בקשה להצעות ומכרזים, אנשי רכש, ספקים שעונים למכרזים, יועצים משפטיים שמעורבים בתהליכי רכש ומכרזים

נושאים:

 • מבוא והסבר כללי
 • הכנת מפרט בקשה להצעות
 • פרק המנהלה – RFP
 • מפ"ל – מסמך פנימי לבדיקות
 • כנס ספקים
 • חוזה והתקשרות
 • הכנת הצעות ע"י הספקים
 • בדיקת הצעות הספקים ובחירת הספק
 • חוק המכרזים, סוגיות מכרזים
 • תרגול כתיבת מפרט בקשה להצעות ומפ"ל לאפיון קיים ובחירת הצעה,

 

ידע נדרש: היכרות עם מפת"ח (רצוי)

 

בכל הסדנאות יקבלו המשתתפים אקסל חכם לבחינת הצעות הספקים (מפ"ל מהיר)

akitrfp2_trans

 

מענה למכרזים

ניתן ואפשר לכתוב מענים איכותיים! מטרת הסדנא היא לימוד והכוונת האנשים העונים לבקשה להצעות כיצד ניתן לשפר ולייעל את תהליך המענה למכרזים ובעיקר לשפר את אחוזי הזכייה.

משך הסדנא: חצי יום

קהל יעד: ספקים שעונים למכרזים, מנהלי פרויקטים, אנשי רכש, אנשי שיווק, יועצים משפטיים שמעורבים בתהליכי רכש ומכרזים.

נושאים:

 • מבוא וחוק המכרזים
 • תהליך בקשה להצעות
  • הכנת מפרט
  • הכנת מפ"ל
  • שאלות ותשובות
  • כנס ספקים
  • בדיקת הצעות
 • תהליך המענה ודרכי פעולה להעלאת אחוזי ההצלחה
  • זיהוי הזדמנויות
  • קבלת המכרז ובדיקה כללית
  • Go/ No Go
  • בדיקה מעמיקה
  • הכנת ההצעה
  • מסירת ההצעה
 • לאחר הזכייה – סיכום כלל ההתחייבויות, השלמת מידע והכנת SOW
 • שיפור התשתית למכרזים
 • טיפים, המלצות ו- Best practices
 • הצגת Case studies ודוגמאות