Contact Us

ניהול משימות ETM

מערכת לניהול משימות חוצה ארגון על בסיס פלטפורמת Jira

מערכת פשוטה וגמישה לניהול משימות בכל הדרגים בארגון – הנהלה בכירה, דרג הביניים, כלל העובדים

מצגת מערכת לניהול משימות חוצה ארגון

יתרונות ויכולות המערכת

  • פתיחה, הקצאה וניהול המשימות דרך ממשק ידידותי ונוח ומעקב אחר סטטוס משימות לפי נושאים/פרויקטים ו/או בעלי תפקידים
  • היררכיה של משימות – יכולת פתיחת משימות-משנה למשימה ראשית לעובדים מורשים
  • מידור – כל עובד רואה אך ורק את המשימות שהוא בעצמו מטפל או שהוא שותף בהן
  • שיתוף וניהול המידע – יכולת שיתוף משימות למספר גורמים מעורבים למשימה כולל אפשרות ל"דיון" והוספת הערות / הנחיות לכל משימה
  • ראיה כוללת – יכולת קישור בין משימות של מבצעים שונים לקבלת תמונה כוללת
  • לוח מחוונים וחיפוש קל ונוח – יכולת איתור משימות במהירות וביעילות
  • התראות ותזכורות – התראות ותזכורות דרך המייל הארגוני
  • שלמות המידע –יכולת ניהול דו-שיח וקישור מסמכים / קבצים או כל מידע אחר למשימה
  • ממשקים עם מערכות אחרות –Outlook ארגוני וסנכרון עם מערכת ניהול הזהויות (AD) של הארגון
  • התאמה לצרכים – פלטפורמת Jira מאפשרת להתאים את המערכת בקלות ובמהירות לצרכים הייחודים של הארגון.

 

משתמשי המערכת

etm1_trans

לוח ניהול משימות ומשימות משנה

etm_2

לוח מחוונים – Dashboard

etm_3

 

etm_4