Contact Us

מרכז שירות

מומחי מרכזי השירות של מתודה יסייעו לך בהעלאת שביעות רצון המשתמשים, בייעול ושיפור תהליכי העבודה בהתבסס על מתודולוגיה סדורה כגון ITIL, בהוצאת מרכז השירות למיקור חוץ, בפיקוח על הספק ועוד…

שיפור מרכז השירות

מתודה מייעצת ומלווה ארגונים בהקמה ובשיפור מרכזי שירות – Service Desk. השירות שלנו מגוון, מותאם לצרכי הלקוח וממוקד ביצירת ערכים מוספים, המשלבים Quick Wins ותהליך שיפור מתמיד.

מומחי מרכזי השירות של מתודה יסייעו לך בהעלאת שביעות רצון המשתמשים, בייעול ושיפור תהליכי העבודה בהתבסס על מתודולוגיה סדורה כגון ITIL, בהוצאת מרכז השירות למיקור חוץ, בפיקוח על הספק ועוד…

שירותי מתודה כוללים:

  • הערכה – Assessment לפונקצית מרכז השירות ולתהליכי העבודה לצורך ביסוס תהליכי שיפור
  • אפיון והטמעת תהליכים משופרים, כגון: ניהול תקלות, ניהול בקשות שירות, ניהול בעיות וניהול שינויים
  • הקמת מערך רמת שירות – SLA ובקרת שירות – SLM בהתבסס על בנק מדדים שברשותנו
  • בחירת כלים תומכים, כגון: ניהול קריאות – SD, טלפוניה – CTI, ACD, IVR, מרכזיית IP
  • בניית קטלוג שירותים
  • הקמת מערך שלשות
  • ניהול ידע
  • סקרי משתמשים: סקר חם וסקר תקופתי
  • אימון – Coaching לבעלי תפקידים
  • מיסוד תהליך של שיפור מתמיד

sd1_trans

מתודה המפתח שלך לשיפור השירות כי אצלנו Everything is a Service – EiaS

 

בין לקוחותינו: