Contact Us

מפת''ח 11

מפת"ח 11 עבר רענון בתכנים, בעיצוב, בממשק המשתמש ובטכנולוגיה. כל אחד מנושאים אלה תרם להפיכת מהדורה 11 של מפת"ח למוצר חדש, מתקדם ומשוכלל

אתר מפת"ח בענן אתר מפת"ח 11 למנויים

שיפור חווית המשתמש וקלות הגישה למידע

m11_logo מפת"ח הוא כעת מוצר אינטרנטי מלא

 פישוט וחידוש ה- Look and Feel של המוצר

 עיצוב חדש של מבנה הקיט

 מילון מונחים : שיפור הממשק והגרפיקה, כולל חיפוש על כותרות הערכים

 שילוב גלופות ארגוניות לתוך המוצר כולל מנגנון חיפוש

 עיצוב מחדש של דף הכלים האקטיביים – aKits

שיפור ידע ותכני המתודולוגיה

קיטים חדשים ומעודכנים:

 וועדות הפרויקט

 מובייל

 ניהול תוכן ארגוני ECMS

 מפת"ח ו- COBIT

 מפת"ח ו-ITIL

 מפת"ח ו- PMBOK v4

 נהלי תשתיות

 ניהול רמת שירות SLM

 ניהול זהויות

 ניהול ובקרת ספקים

 סקרים ושערי איכות

 תקן ISO9000

 תבנית חדשה לגלופות ולכל תוצרי מפת"ח (כ- 230 גלופות)

 התאמה למערכות הפעלה חלונאיות ולדפדפנים מתקדמים

הרחבת סט הכלים האקטיביים – aKits

 תוכנית עבודה שנתית

 ניהול סיכונים

 אמידת עלויות

 סטטוס פרויקט

 ספריות הפרויקט

 ניהול סקרים

  IT Dashboards

 ניהול הסמכה ISO

 ניהול פורטפוליו מערכות

 ניהול דרישות

 ניהול התמחויות/עץ הידע

 תחקור מערכת

מפת"חון לניהול משימות

מסמך המגדיר מה בעצם נדרש, מה הלקוח ביקש, מה הבעיה שרוצים לפתור, מה הצורך. בשפה הפשוטה הבאה והמוכרת כבר היטב – שפת מפת"ח

מפת"ח 11 מכיל בין היתר את המפת"חונים הבאים:

 מפת"חון גנרי

 פורטל SharePoint

 פרויקט ניהול זהויות

 ניהול משימה/פרויקט

 פיתוח יישום במובייל

 המשכיות עסקית BCP