Contact Us

מפת"ח מהו

מפת"ח (מתודולוגיה לפיתוח ותחזוקה) הוא שיטה כוללת לניהול המחשוב בארגון המפתח, מתחזק ומתפעל מערכות מידע ותשתית

מפת"ח האג'יליאתר מפת"ח MethodAgileסדנת מפת"ח

מבוא – הסבר כללי

מפת"ח הוא נוהל מסגרת לטיפול כולל בתחום המחשוב בארגון, הן ברמת הפרויקט והן ברמת הארגון בכללותו.

ברמת הפרויקט (המערכת הבדידה), מגדיר מפת"ח כיצד לנהל, לפתח לתחזק ולתפעל מערכת ממוחשבת בכל היקף ומכל סוג שהוא, מערכות בפיתוח ומערכות בתחזוקה, מערכות מידע ומערכות תשתית, מערכת רחבת היקף או מערכת "זריזה וקטנה", מערכות הנתפרת במיוחד לארגון (Tailored Turnkey System) או חבילות תוכנה ומוצרי מדף (Off-the-shelf Software) הנרכשות ומותקנות תוך הכנסת שינויים והתאמות.

ברמת הארגון, מכיל מפת"ח מגוון שיטות וכלים המיועדים לדרג הניהולי, החל מתכנית עבודה שנתית, דרך מעקב פרויקטים(PMO)  ניהול דרישות ומשימות, ניהולIT  כולל (OCIO), וכלה במהלך כולל של תכנון אסטרטגי או מיקור חוץ  Outsourcing.

בשתי הרמות, הארגונית והפרויקטלית, גישת מפת"ח היא של נוהל מסגרת ומתודולוגיה פתוחה. במילים אחרות, מפת"ח מכיל מידע רב ומקיף ומתווה מסגרת ברורה לניהול הפרויקט, ועם זאת משאיר מרווח תמרון והתאמות רחב בידי הפרויקט והארגון, כולל שילוב נהלי הארגון עם מפת"ח.

ברמת הפרויקט / המערכת

מפת"ח מגדיר כיצד לנהל, לפתח ולתחזק מערכות ממוחשבות בכל היקף ומכל סוג שהוא:

 • מערכות מידע
 • מערכות תשתית
 • מערכות בפיתוח עצמי
 • מוצרי מדף ועוד

מפת"ח מגדיר את השלבים ואת התוצרים לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט – החל בייזום ואפיון המערכת, דרך עיצוב ובנייה (או רכש והתאמות), המשך בבדיקות מערכת (טסטים) וכלה בהתקנה, תפעול ותחזוקה. שלב נוסף חשוב הוא תחקור והערכת מערכת. דגש מרכזי במפת"ח הוא ההבחנה החשובה בין פרויקט ובין מערכת. פרויקט הוא מאמץ ארגוני, ניהול ומקצועי מרוכז לפתח מערכת או לשדרג מערכת קיימת (מהדורה חדשה). מערכת היא 'יצור חי ונושם' שתפקידה לתת ערך מוסף לארגון, ויש לתפעל ולתחזק אותה באופן שוטף. שדרוג מהדורות היא נקודת השקה חשובה בין פרויקט ומערכת. שיטות מודרניות כמו Agile, DevOps ודומיהן, מהדקות עוד יותר את הסימביוזה של פרויקט ומערכת. אך נכסי הארגון הן בסופו של דבר מערכות המידע והתשתית שלו.

מערכות תשתית

פרקים (קיטים) מיוחדים במפת"ח מוקדשים לניהול מערכות תשתית: אפיון, הגדרת צורך וצידוק כלכלי-טכנוטלוגי, כתיבת מפרט, ניהול פנייה לספקים, סיוע במימוש והטמעה, סיוע בניהול השוטף. מערכות תשתית קלאסיות שלצד הנוהל גם נתמכות ע"י מומחי חברת מתודה, הן:

 • מעבר לתשתיות בענן (ציבורי או פרטי)
 • ניהול משתמשים וזהויות
 • מערכות שו"ב – ניהול, שליטה ובקרה.
 • חסכון בהדפסות
 • היערכות לשעת חירום – BCP/DRP
 • מסמכי מדיניות (דרישות רגולטוריות)
 • פרויקטי מיקור חוץ (Outsourcing) מכל סוג שהוא.

 

ברמת הארגון

מפת"ח מכיל מגוון שיטות וכלים המיועדים לדרג הניהולי האחראי לראייה ארגונית כוללת – הן הנהלת יחידת המחשוב (IT) והן הנהלת הארגון כולו. לדוגמא:

 • תכנית עבודה שנתית
 • תכנון אסטרטגי (תכנית אב למחשוב)
 • מבנה ארגוני
 • איכות כוללת
 • מיקור חוץ
 • ניהול תשתיות
 • ניהול הייצור ועוד

methodA_1

 

 

 

מפת"ח מספק גם כלים תומכים חשובים לאורך כל מחזור החיים (ALM), כגון:

 • ניהול סיכונים
 • ניהול סקרים (Reviews)
 • בניית תכניות עבודה
 • חישוב ואומדן עלויות
 • ניתוח חלופות
 • ניהול התיעוד
 • ניהול תצורה
 • ממשק אדם-מחשב
 • אבטחת מידע
 • ניהול זמן וצוותי עבודה
 • מדידה ומדדים ועוד.

כלים אלה מצויים בנוהל עצמו בפורמט של כלי אקסל מתקדמים וגלופות עבודה משוכללות. כלים אלה גם משולבים בפלטפורמות פיתוח תוכנה מודרניות, דוגמת הכלים של חברת Atlassian Jira ואחרים.

התנסות במפת"ח

מפת"ח בענן – אתר זה הינו מפת"ח בגרסה פתוחה ברשת ומיועד להכרת המתודולוגיה ולהתנסות אישית.
חלקים מהמתודולוגיה אינם פעילים באופן מלא.

methodcloud_trans