Contact Us

מפת''ח בכף ידך

מתודולוגיית מפת"ח האג'ילית החדשה – עתה בכף ידך!!

יישומון מפת"ח לטלפונים חכמים

התקנת המוצר באנדרואיד

מתודולוגיית מפת"ח במבנה פשוט של רשימות תיוג קצרות: פעילויות ותוצרים, בנושאים החדשניים של ניהול ופיתוח תוכנה ותחזוקתה וניהול IT בכללותו.

 

כל רשימת תיוג כוללת:

  • אוסף פעילויות מהן מורכב התהליך,
  • התוצרים שמופקים בכל שלב,
  • מצגת מנהלים על הנושא,
  • המדריך של הנושא כפי שמופיע בנוהל מפת"ח,

 

בעתיד, ארגונים המנויים של מפת"ח, יוכלו להוריד (download) תבניות מפת"ח משרתי מתודה לסלולרי של המשתמש.

 

בין הרשימות מוצג עץ המערכת האוניברסלי על מנת להקל על הגולשים לזהות את התוצרים המוזכרים ברשימות השונות

 

דגם פעיל של המוצר