Contact Us

מערך תשתיות ו-IaaS

הייעוץ שלנו ייחודי ומשלב בקיאות בתוכן, ניסיון בפועל, מתודולוגיה, שירותיות/ ETIaS וכמובן אובייקטיביות (תמיד בצד הלקוח)

מצגת אתגרים בעולם התשתיותאפיון ענן פנימי

מערך תשתיות מהווה בסיס לשירותי IT ולכן עליו להיות אמין ואפקטיבי, כך שישמש Enabler למערכות המידע לשיפור תהליכים עסקיים וליצירת ערכים מוספים.

מתודה תסייע לכם:

  • בבנית מערך המשלב באופן יעיל ומועיל תשתיות פנים ארגוניות עם תשתיות ענן,
  • במינוף מערך האיכות לעולם התפעול והתשתיות,
  • בהובלת שינוי בתפיסה תשתיות IT מתקורה לערך.

 

להלן מגוון שירותי מתודה בתחום:

  • ייעוץ אסטרטגי – תכנית אב תשתיות, מדיניות תשתיות,
  • תכנון ארכיטקטורה – תקשורת וא"מ, וירטואליזציה, שרתים, אחסון…  
  • קיצור TTM בגישת DevOps,
  • הכנת מפרטים ומכרזים, ליווי המימוש ופיקוח על ספק חיצוני,
  • הערכה, Assessment, לצורך שיפור תשתית או שירות,
  • תיעוד טכני – ברמת המוצרים, פורטל תשתיות, נהלים, הוראות עבודה.

 iaas1_trans

iaas2_trans

iaas3

בין לקוחותינו: