Contact Us

המשכיות עסקית BCP/DRP

ייעוץ לשיפור מערך ההמשכיות העסקית ברובד המקצועי, הארגוני והרגולטורי

מצגת דילמת סיכון מול מחיר

מתודה מייעצת ומלווה הקמה ושיפור מערך המשכיות עסקית, על כל מרכיביו, בהתבסס על ניסיון רב שנים בתחום, מומחיות בעולם תשתיות וענן, הכרת עולם הרגולציה והתקינה' תקן ISO22301, וזאת בהתבסס על מתודולוגיה מוכחת.

למתודה כלים חכמים המסייעים להצלחת הפרויקט, ביניהם: שאלון להערכת אפקטיביות המשכיות עסקית, כלי לניתוח השלכות עסקיות BIA – Business Impact Analysis, גלופה לפנקסי חירום.

שירותי מתודה כוללים:

 • הכנת מדיניות המשכיות עסקית
 • ניתוח השלכות עסקיות – BIA מבוסס ניהול סיכונים
 • הכנת תכנית התאוששות מאסון – DRP וליווי המימוש
 • הכנת תכנית המשכיות עסקית – BCP וליווי המימוש
 • סיוע במענה לרגולציה בתחום המשכיות עסקית
 • ייעוץ וליווי לתקן המשכיות עסקית ISO22301
 • הערכה – Assessment לאפקטיביות המשכיות עסקית, לרבות ממצאים והמלצות.
 • ליווי ובקרת תרגולים שוטפים, תחקור והפקת לקחים.
 • תיעוד – תוכניות מגירה, פנקסי חירום.

 

למה מתודה?

 • שילוב מנצח של תוכן ומתודולוגיה
 • ייעוץ מקצה לקצה – ממדיניות ועד לתיעוד ותכנית DR מפורטת
 • מעשי וקצר – TTM, ערכת כלים, Best Practice
 • צוות מנוסה, תפיסה מערכתית
 • מומחיות ייחודית בתקן ISO22301

מסגרת העבודה להמשכיות עסקית

bcp1

 

המשכיות עסקית – גורמים מעורבים

bcp2

בין לקוחותינו: