Contact Us

המשכיות עסקית בעידן הקורונה

מתודה מציעה ליווי וסיוע בבחינת תכנית ההמשכיות העסקית שלכם.

אנו מציעים שילוב מנצח של מתודולוגיה, טכנולוגיה ו- Best Practice.

ניתן לכם מענה לאיומי גל שני של קורונה ומגיפות אחרות תוך נסיון לצפות את פני העתיד, בו ה- Cyber יתפוס, כנראה, תפקיד מרכזי.

Presentation on business continuity

עם סיום הגל הראשון של מגיפת הקורונה, וחזרה לפעילות שוטפת של מרבית ענפי המשק, מומלץ למצוא את חלון הזמן על מנת לחשוב, לבחון ולרענן את יכולות המשכיות העסקית של הארגון שלנו.

נשאל את עצמנו האם התכנית הקיימת הוכיחה את עצמה בשעת משבר זו? באיזו מידה התכנית שרתה את האסטרגיה העסקית של הארגון? האם העובדים פעלו בהתאם לתוכנית המגירה? האם עמדנו ביעדים? ועוד הרבה שאלות נוספות.

וירוס הקורונה פגע בכולנו,שינה וממשיך לשנות את אורח החיים שלנו, כולל את האופן בו אנחנו עובדים ועושים עסקים.

לפני הקורונה BCP (תוכנית המשכיות עסקית) הוגדרה כתכנית מגירה. הוירוס יגרום לה להיות היברדית. חלק נכבד ימשיך להיות במסגרת תוכנית מגירה, אבל במקביל נפעיל תהליכים שוטפים על מנת לתמוך ב- BCP.

לפני הקורונה BCP היתה כמעט כולה ריאקטיבית, תגובה למקרה של אסון.  היום אנו מתחילים להבין שגם בנושא זה יש מקום לפעילות פרואקטיבית אשר תטייב את יכולות ההמשכיות העסקית.

לפני הקורונה BCP היתה תכנית לא שקופה לעובדים ולמשתמשי מערך המיחשוב. היום נשתדל לייצר תוכנית אשר תנסה לשקף את הפעילות השוטפת ואופן מימוש תהליכי העבודה במינימום שינויים.

לפני הקורונה BCP היתה תכנית שנועדה ברוב הארגונים לענות לצורכי רגולציה, רובנו היינו בהלך מחשבה ש-"אצלנו זה לא יקרה". היום אנחנו מבינים שתוכנית זו היא קריטית לעצם קיום הארגון.

לפני הקורונה לא שמנו מספיק דגש על תכנית החזרה לשגרה. היום אנחנו מבינים שהיא חשובה לא פחות.

מהו האתגר העומד בפנינו ?

  • רענון תוכנית ההמשכיות העסקית, כך שהיא תיתן מענה גם לאיומי גל שני של קורונה ומגיפה אחרת ומצד שני לא יתמקד בפתרונות לאסונות עבר, וינסה לצפות את פני העתיד, בו ה- Cyber יתפוס, כנראה, תפקיד מרכזי.
  • בניית תוכנית אשר בנויה על יחס עלות-תועלת סביר.
  • בניית תוכנית המבוסס על מענה להשלכות של תרחישי אסון ולא ספציפית לכל תרחיש.

 

מתודה מציעה לכם ליווי וסיוע בבחינת תכנית ההמשכיות העסקית שלכם ויכולתה לתת מענה לנושאים הנ"ל. אנו מציעים שילוב מנצח של מתודולוגיה, טכנולוגיה ו- Best Practice.