Contact Us

בדיקות Agile

נסיון חברת מתודה בארגונים רבים, מוכיח שמערך בדיקות מקצועי ומסודר הוא קריטריון בסיסי לאיכות המוצרים והשירותים, עמידה בתקנים ורגולציות מחייבות ומקדם את שביעות רצון הלקוח.

סדנת בדיקות תוכנה

ניהול הבדיקות הוא חלק אינטגרלי מפעילויות ניהול האיכות ומלווה את כל שלבי מחזור החיים של הפרויקט.

אופן ניהול הפרויקט ושיטת הפיתוח, פיתוח ב-  Agile , פיתוח מסורתי , DevOps ועוד, משפיע על תהליך ניהול וביצוע הבדיקות.

הצלחת המימוש תלויה במספר מימדים:

 • עמידה בתכולת הדרישות
 • עמידה בלוחות זמנים
 • עמידה בתקציב
 • שביעות רצון הלקוח מעל לכל

 

מערך אפקטיבי של ניהול הבדיקות תורם לכל אלה באופן ישיר.

 

מתודה תסייע לכם:

 • לבחון את המצב הקיים ולבנות את תפישת הבדיקות העתידית המותאמת לארגון
 • להגדיר וליעל את תהליכי הבדיקות בהתאם לשיטות הפיתוח השונות, Agile ,DevOps ועוד
 • להגדיר את מיקום הבדיקות בארגון, מבנה יחידת הבדיקות ופרופיל תפקידים
 • להגדיר מתודולוגיה, שיטות וכלים לניהול, תכנון, ביצוע וסיכום הבדיקות לרבות הגדרת גורמים אחראים, תבניות לשימוש, דוחות סטטוס ודוחות סיכום למנהלים.
 • לשלב באופן אופטימלי תהליכי בדיקות אוטומטיות וכלים תומכים כגון UFT, Zephyr ועוד
 • להטמיע את מערך הבדיקות בתהליכי העבודה באופן הטוב ביותר עבור הארגון
 • לשלב נושאים רוחבים הקשורים לבדיקות כגון ניהול תצורה, ניהול תקלות, העברה לייצור, ניהול פרויקטים ועוד
 • לקיים הדרכה, חניכה וסדנאות מותאמות לשיטת העבודה בארגון

 

יתרונות חברת מתודה

 • מומחי מתודה מכירים ארגונים רבים וצברו נסיון רב
 • מתודה תיתן יעוץ המתאים ביותר לארגון שלך
 • למתודה ניסיון בהגדרת תהליכי בדיקות וניהול צוותי בדיקות על פי מתודולוגית Agile DevOps, פיתוח מסורתי ועוד

 

גישות בתכנון בדיקות

testing_1

השתלבות הבדיקות במחזור החיים

בעולם ה-Agile

sprins_trans

 

בעולם המסורתי – מפ"ל המים

waterfall_trans