Contact Us

MY COOL LANDING PAGE

חברת מתודה – הינה שותפה רשמית בישראל של חברת Atlassian, ברמת Gold SolutionPartner. מתודה מספקת שירותי ייעוץ, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של כלל המוצרים מבית Atlassian.

שירותי מתודה משלבים בין הבנה וידע במתודולוגיות ALM, DEVOPS , AGILE: LESS, SAFE לבין שליטה טכנולוגית בכלל הרכיבים במערכות ATLASSIAN פיתוח תוספים ADDONS, תכנות SCRIPTS, בחירת תוספים וקונפיגורציות מתקדמות.

לצד שני גורמי יסוד אלה, מספקת מתודה (לפי דרישה) גם 'מעטפת איכות' הכוללת שיטות וכלים לביצוע כל הפעולות המשלימות לפיתוח תוכנה מוצלח, הכל לפי דרישות הלקוח ובהתאמה לפרויקט הספציפי: ניהול סקרים (Reviews), ניהול סיכונים, אומדן ובקרת עלויות (עמידה בתקציב), ניתוח חלופות, ניהול התיעוד, מדדי איכות (סיבוכיות התוכנה), ניהול הידע בפרויקט, עבודת צוות, הדרכות בזמן אמת ועוד.

הורדת מאמרים

Licensing

חברת מתודה –הינה שותפה רשמית בישראל של חברת Atlassian

Expert Consulting

חברת מתודה –הינה שותפה רשמית בישראל של חברת Atlassian

Training

חברת מתודה –הינה שותפה רשמית בישראל של חברת Atlassian

Support

חברת מתודה –הינה שותפה רשמית בישראל של חברת Atlassian

בין לקוחותינו